Seleccionar página

RESIDU PO2022-1

Matèries: Polipropilè. 

Dimensions: 2 tipus de fil: 1 de tallat i restes ordidor (barreja de colors). 

Empresa que genera el residu: Polisilk, S.A.