Seleccionar página

CIRCULAR.
Tèxtils.cat

El Marketplace Circular dels materials
tèxtils avançats de Catalunya

Uneix-te a l’ecosistema tèxtil interdisciplinari, als seus experts i forma part del repte d’imaginar un nou futur per als residus tèxtils. 

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ

Coneix el projecte

CIRCULAR.Tèxtils.CAT neix amb l’objectiu de desenvolupar un estudi sectorial per promoure l’economia circular al sector dels materials tèxtils avançats de Catalunya, donant noves sortides als residus que genera.

L’actuació principal del projecte és crear una base de dades de residus tèxtils generats al sector, per part de diverses empreses associades al clúster AEI Tèxtils.

El projecte suposa una millora per a les empreses fabricants de materials tèxtils avançats de Catalunya, ja que s’els generaran noves oportunitats per a contribuir a la reducció de l’impacte mediambiental del sector. Així mateix, també impactarà positivament a les empreses de moda i llar que tindran accés a matèries primes sostenibles i d’alt valor afegit amb propietats tècniques.

Projecte

Principals objectius i actuacions
de CIRCULAR.Tèxtils.CAT

Promotors

Organitzacions promotores del
projecte i col·laboradors

Marketplace

Base de dades de residus de materials tèxtils avançats de Catalunya

CONTACTE

AEI TÈXTILS

608 684 754

adetrell@textils.cat

www.textils.cat

Projecte Co-finançat per: